Zin en onzin van regelgeving


inleiding

De reden, naast het gevoel wat dingen te willen of moeten zeggen, een uitlaatklep... Komt deze 2e blog, ook zeker op conto van een nieuwe twittervriendin (dank), met haar positieve reactie(s) en inspirende woorden!

Deze blog, komt eigenlijk voort uit een 'verhitte' discussie op twitter, over loslopende honden. Maar zou bijna zeggen, deze blog omvat uiteraard veel meer! Naast deze, wil ik t.z.t. het eerst met jullie hebben over; de diverse tuinstijlen door de eeuwen heen, tot aan de 20e eeuw. Daarna wellicht over actuele 'dingen' die te maken hebben met de verschillende jaargetijden. Wellicht ga ik nog wat meer persoonlijker worden en een deel van 'mijn' leven vertellen.

Maar dat ligt allemaal ook maar net aan mijn inspiratie of waar ik mee zit of wil delen... want ben naast hovenier ook en vooral gewoon mens!!

Hierboven zie je een afbeelding van Don Quichot en zijn trouwe dienaar (buurman) Sancho Panza. Voor wie het niet weten, dit zijn de hoofdpersonen uit een roman (2-delig), uit de periode 1605/1615. 

 

Deze afbeelding is niet zomaar willekeurig gekozen. Ik vergelijk me nog weleens met die hoofdpersoon Don Quichot; strijdend tegen onrecht, niet tegen onrecht kunnen. Geld en macht maar niks vinden... maar ja, vaak een utopie (die strijd winnen)!

Zo verging het hem ook; Don Quichot werd neergezet als een stereotype idealist, een dwaze held met vaak onpraktische daden.

Een bekende passage uit het boek is zijn 'strijd tegen windmolens'. Wat zoveel betekent als; proberen iets te veranderen, wat niet te veranderen valt! Een min of meer hopeloze strijd voeren... of deze metafoor; een kudde schapen aanzien, vergelijken met een leger. Waarmee er kritiek wordt geuit op het kuddegedrag van mensen! 

Over deze uitspraak heb ik diverse malen, een discussie gevoerd met mijn wijlen vader. Immers 1 van zijn onnavolgbare uitspraken was; de vooruitgang is te danken aan die personen, die het verdomme over hetzelfde gebaande paadje te lopen!

Met andere woorden; er zijn dus altijd mensen die zich onttrekken aan dat kuddegedrag, hun eigen koers varen! Laat mij 1 van hen zijn alsjeblieft!!

 

 

Een van de argumenten, waarover straks meer, het niet te verdedigen is om honden te laten loslopen (in natuurgebieden), waar tot op zekere hoogte wat van te zeggen valt, is omdat het niet mag regels zijn nu eenmaal regels!!

En als je er niet mee eens bent, ga je dat toch geen kracht bijzetten door deze te negeren?? Zo werd er gesuggereerd, als je niet eens bent met de maximum snelheid, dan ga je dat toch ook niet te lijf door consequent te hard te rijden? Moet zeggen als mij iets onterecht lijkt, dan handel ik daarna, ook als ik daarmee een regel of deze gedeeltelijk moet overtreden.

 

Maar voor ik hier verder op inga... denk dat we allemaal blij zijn met onze grondwet (huidige  stamt uit 1983) en de 'leef'regels die we naar moeten streven. Maar daar zit nu ook precies de kern van het probleem! Tegenwoordig worden er een hoop 'onnozele' wetten/regels ingevoerd om de mens, de mond te snoeren, min of meer 'hersen'dood te maken... de ruimte om te discuseren wegneemt en de bureaucratie vergroot; volgens deze wet, mag dit niet of  juist (net) wel. Daar wordt op beoordeeld; letterlijk, exact volgens die geschreven regels! Het zo bekende zwart/ wit denken, terwijl nooit iets geheel zwart of wit is, ook binnen andere facetten weten ze dat; er zijn wel 50 tinten grijs!!

 

Om even bij die snelheid te blijven, weet wel anders is het marktdeel in Duitsland weg voor merken als; Mercedes, BMW en Audi. Maar waarom?? Een gemiddelde middenklasser haalt met gemak een top van 220 km/u. In Nederland is hoogstens op de autosnelwegen een maximum van 130 km toegestaan. Waarom maken we de regels dan niet zo, dat je bijvoorbeeld maximaal nog maar een top van 160 km/u kunt bereiken? En nee deze hierop niet begrenzen maar gewoon geen meer vermogen, dan is de verleiding daar ook niet.

 

Maar daarnaast zou er meer gebruik moeten worden gemaakt van dynamisch rijden. Bij een school ergens buitenaf, na schooltijd, of bij een industrieterrein waar het s'avonds uitgestorven is, zou je tegen deze tijd, best de maximum snelheid kunnen verhogen. Of toen ik nog rijles had, in een klein grijs verleden, kreeg ik min of meer op mijn donder als ik netjes 50 km reed want je moest met de stroom mee! Alles in proporties natuurlijk, maar flitskasten waren er nog niet en 60 km was prima.

 

Je moet mijn inziens niet al die regels willen maken maar de mentaliteit, normen en waarden van mensen weer zo veranderen, dat we zelf tot op bepaalde hoogte weten; wat kan en juist niet, zonder dat daar op gehandhaafd hoeft te worden, een utopie!?

 

Neem Denemarken nu, daar zijn nauwelijks prullenbakken te vinden maar toch is het daar brandschoon op straat... zo kan het dus ook!!

 

Naast die gedragsveranderingen moet je uiteraard ook genoeg van een onderwerp afweten om tot een goed gefundeerde, gedegen mening/standpunt te komen. En als deze kennis niet voor handen is, is het de taak van de overheid om voor die informatieverstrekking te zorgen.

 

Voordat ik dit laatste punt nog wat uitwerk, eerst nog enkele voorbeelden om de stelling over de zin en in deze blog vooral de onzin van bepaalde regels, kracht bij te zetten!

 

Het is toch bizar als je noodgedwongen alles moet opgeven/verliest en de bijstand je enige bron van inkomsten wordt... maar op papier nog een zaak hebt en bij de sociale dienst aangeeft; heb nog wat klantjes. Als ik de zaak nu eens ingeschreven laat staan en het volgende met jullie afspeek; kom ik aan of boven de bijstandsnorm dan hoeven jullie me niks uit te betalen, kom ik (de) een andere maand eronder dan vullen jullie dat netjes aan.

Je zou zeggen het mes snijd zo aan 2 kanten maar nee, dit valt buiten de regels, dus dan gewoon de bureaucratische regels maar volgen en niet praktisch, probleemoplossend denken!

Of

Je komt in de schulden maar door een aantal factoren, terwijl de nood er wel is, kom je niet in aanmerking, of nog niet voor de schuldhulpverlening. Dus dan maar de discipline en wilskracht tonen, om zelf de problemen bij de horens te nemen, betalingsafspraken te maken, sober te leven en een plan op te stellen om te proberen, uit te schulden te komen. Met als dank, 'levenslang' betalen, terwijl als je in de schuldhulpverleningstraject had kunnen stappen, je vaak na 5 of 10 jaar van al je schulden af bent. Rechtvaardig??

 Of

Je dreigt dakloos te worden en vraagt daarom een urgentieverklaring bij de woningstichting. Het antwoord, ook naar de 3e keer; jammer maar zoek het maar uit, of je nu dakloos wordt of niet? Daar hebben we niks mee te maken, lekker sociaal!

We zijn zo goed voor onze burgers en alles is zo perfect geregeld. Dat is echt een utopie! Ja er is nog een opvanghuis maar je hond mag niet mee, misschien voor sommige moeilijk te begrijpen maar waarom is een hond niet gelijk aan een kind? Immers hij betekent net zoveel voor mij en heeft mij al die tijd gesteund en als ik in de put zat treurde hij met mij mee!! Ware liefde...

 

Wat dit aangaande, laat ik het voorlopig hierbij, nu eerst terugkomend op het punt van eerst kennis, dan handelen! Hierbij snij ik een actueel en toch enigszins een heikel punt aan, dat wel weer de natuur aangaat, probeer dat er wel (elke) keer bij te betrekken, namelijk; 

 

 

De oostvaardersplassen

Het eerste wat ik niet snap, wat moet Hans Klok nu helemaal in die hele discussie? Of zijn diegenen, die er wat meer van afweten, ermee eens... dat ondermeer het bijvoeren van de 'grote grazers' averechts werkt en zodoende niet als 'boegbeeld' willen optreden?!

 

En dan de stelling; het zijn geen echte wilde dieren? De laatste pakweg 20 jaar, is Nederland, in mijn ogen daarin wel doorgeschoten, bezig met een natuurlijke flora en fauna beheer.

Nette opgeruimde bossen zoals in Duitsland en de vorige eeuw ook in Nederland, is niet goed voor de ecologie maar alles zijn beloop laten? Met als gevolg; na een willekeurige storm zoveel schade, dat deels voorkomen had kunnen worden door niet elke dode boom te laten staan en ruimte voor andere bomen te creeren. Wij als hovenier, doen dat wel bij de mensen thuis maar de natuur snoeit zichzelf; geen licht, geen leven, taksterfte of de ene soort verdringt de ander.

 

Voor ik wat zeg over de grazers...

 

Nederland (een deel daarvan) wordt ook wel Holland genoemd. De oorsprong van deze naam is een verbastering van de naam Holtland, wat zoveel betekent als 'Houtland'.

De oudste verwijzing hiernaar stamt uit de 10e eeuw na Chr. en duidde op een nederzetting in de buurt van Leiden. Een gebied met bosrijke geestgronden (een mengsel van duinzand, vermengd met klei en/of veen aangevoerd door de zee/rivier) aan weerszijden van de monding van de Oude Rijn (de oude loop van de Rijn).

Vanaf de 12e eeuw, wordt met Holland het gebied bedoeld ten westen van Nederland, begrensd door enerzijds de Noordzee aan de westzijde. De provincies Zeeland en Noord-Brabant in het zuiden en door de provincies Gelderland, Utrecht, Flevoland en het IJsselmeer, in het oosten.

 

De belangrijkste steden in dit gebied waren/zijn; Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Je kunt je voorstellen, in het verleden met onze grote ontdekkings en handelsreizen in de 17e eeuw (Gouden Eeuw), dat veel bos werd opgeofferd voor de scheepsbouw en door verstedeling.

 

Vele Grove dennen (Pinus sylvestris) die we nu ondermeer op de Veluwe aantreffen, zijn daar aangeplant voor de mijnbouw in Limburg. Die zijn hoogtij 'vierde' in de periode 1900 tot en met 1970. Bedoeld als stuthout voor de schachten en hoe dichter op elkaar geplant, hoe minder licht; hoe minder zijtakken; hoe minder noesten; hoe sterker hout!

 

Dus onze huidige bossen zijn eigenlijk overblijfselen van productiebossen, die nu langzaam worden omgevormd tot natuurbos. Om maar aan te geven, heel onze natuur is cultuurgrond en in meer of mindere mate gevormd door de mens. Dus in principe is niks echt wild in Nederland, enkel verwilderd maar dat geldt dus ook voor de natuurgebieden zelf!

 

Dus ja, geen wilde dieren?! Bijvoeren, zorgt er enkel voor dat ook de zwakkere exemplaren, voor nu overleven maar uiteindelijk het toch zullen afleggen. En zonder een goed natuurbeheer en een gebrek aan natuurlijke vijanden, zal de overbevolking, in steeds grotere proporties toenemen, met alle gevolgen vandien!

Dus laat alsjeblieft ook hier de natuur zijn werk doen en wellicht worden de verzwakte dieren over een 10tal jaren gevangen en georberd door een roedel wolven... dat is nu ware ecologie.

 

Weet bijvoeren geeft een blijk van sympathie en barmhartigheid maar is slechts een symptoombestrijding en een manier om je schuld in te lossen. Maar ja, de echte oplossing, kost veel meer pijn, zowel qua inspanningen als  financieel!

Net als bijvoorbeeld met groene energie, de moderne windmolens. 'Iedereen' is er mee eens totdat deze gepland staat in je achtertuin. Dan is het van 'not in my backyard'!! Zolang op afstand prima maar doet het je persoonlijk pijn, komt het te dichtbij, nee dank je wel!

 

Wij zouden met zijn allen in de bres moeten springen om o.a. die doorsteek van Flevoland naar Gelderland; een verbinding tussen de Oostvaardersplassen en de Veluwe, mogelijk te maken. En eigenlijk, moeten wij een half uur of een uur extra reistijd voor lief moeten nemen en snelwegen, zoals de A50 midden door te Veluwe, om moeten leggen. Een lus om de Veluwe heen maken, waardoor er een aaneengesloten groot natuurgebied ontstaat waarbinnen dus meer voedsel te vinden is, minder verkeersslachtoffers vallen en er een betere, evenwichtige flora en fauna ontstaat!

 

Maar willen wij dat ook echt, of blijven we ons troosten met symptoombestrijding; zie ik help die arme diertjes toch?!

 

Dus dit gezegd hebbende, enerzijds 'nodeloze' regels schrappen, de bureaucratie verminderen, meer menselijkheid tonen, meer praktisch denken en vooral...

Je gedrag en je normen en waarde veranderen, je inlezen in de problematiek en ook echt te kiezen voor een goede en blijvende oplossing. Kom ik op het punt, naar deze omzwervingen, van loslopende honden!

 

 

Zomaar willekeurig een aantal foto's van Banjer. 

 

Laat ik ermee beginnen om te zeggen; NEE je hond niet los meenemen in het bos, als je je hond niet onder controle hebt. Bepaalde rassen, zijn (wat) minder makkelijk te hanteren, houdt afstand van drachtige dieren... maar als je dit zo ziet, hebben wij geen respect voor de flora en fauna, genieten wij er niet alleen maar van?!

 

En ja het argument geen 1 hond is te vertrouwen, elke baas zegt het... maar neem nu de Bordercollie. Is dat niet de beste vriend van de schaapherder en jaagt die ooit een schaap de dood in, geloof het niet nee!!

 

Dus ook hier geldt; pas je gedrag aan, gebruik je verstand en vooral; doe niet iets, als dat niet kan! Maar in die 9 jaar, dat ik met Banjer samen door de diverse natuurgebieden (rond)trek; nog geen 1 schaap, rund, of wat dan ook opgejaagd... blijven we dan nog gewoon vasthouden aan; het mag niet??

 

En wat kunnen, in dezelfde context; sommige kinderen of mountainbikers, of joggers de natuur niet verstoren?! Willen wij ons nu echt verlagen tot uitspraken als dus; een hond is nooit te vertrouwen. Moet ik het nog gaan hebben over tbs'ers, die gewoon naar huis worden gestuurd en vervolgens 'doodleuk' weer de fout ingaan! Ieder mens maar ook elke hond, dat zo'n soort gedrag vertoond, hoort vast. Maar we gaan toch ook niet elk mens preventief een enkelband omdoen want stel...

 

Of laten we ons eens voorstellen en dan niet eens zo extreem denkend, als voorbeeld; Dat je, alleen nog maar, je vrij mag bewegen binnen de eigen gemeentegrenzen. En dat je daarbuiten, aan de enkelband moet, want ja stel... voorkomen is beter dan genezen... de wereld zal te klein zijn...

Maar wat maakt ons zo bijzonder, dat wij dat niet hoeven maar een hond wel. Op een klein, slecht onderhouden uitlaatveldje of een klein stukje bos. Als wij dan zo goed zijn... durf dan toe te geven dat verkeerd gedrag van een hond of een 'gevaarlijk' ras niet de schuld is van de hond maar Wij de Mens! Fokken maar raak en wie je ook bent, je kunt zo, zondermeer een hond kopen... en dan al dat dierenleed!

 

Laat dan, voordat je in dit geval een hond kunt aanschaffen, een bewijs van goed gedrag te kunnen overleggen. Maar laat die trouwe viervoeter tot op zekere hoogte vrij! Bekijk eerst zelf; Ben ik ervoor ingericht (geen klein appartementje in 'Amsterdam'), kan ik boven mijn hond staan en kan ik hem onder controle houden? Heb ik het juiste ras voor ogen, ben ik een echte dierenvriend; dus ook in de stromende regen naar buiten en ja mensen hoeveel ik ook mijn hond beschouw als een soort van 'zoon' het blijft wel een hond; alstublieft geen jasjes, sokjes, bling bling meer...

 

Dus samen met een gedegen cursus, instelling, een portie gezonde verstand, het juiste ras en het gevaar niet opzoeken, zorgt ervoor dat een hond grotendeels heel goed kan loslopen! En dan nog het morele...

 

Willen we nu echt onze trouwe 4 voeter; die al eeuwenlang onze grote steun en toeverlaat is, die meetreurt en je probeert op te vrolijken als je verdrietig bent, waar je een zo'n intens hechte band mee hebt dat stel; je overlijdt en als het zou kunnen, je hond steeds terugkeert op de plek waar jij als baasje voor het laatst gezien bent (de aangrijpende film Hachi zeker de moeite waard), altijd intens gelukkig is, als je daar weer bent, een trouwheid bezit waar de meeste mensen nog heel veel van kunnen leren,... die eerste lik, de begroeting als je s'morgens wakker wordt, op deze wijze bedanken?!

 

Dus alsjeblieft mensen schat dit op juiste waarde, maak de hond nou geen zondebok maar gebruik nogmaals; je verstand, kijk eerst kritisch naar jezelf... en net als met zoveel andere zaken; doe het vanuit je hart en ziel, vol overgave en durf jezelf te zijn en te blijven...

Ga je dan mee met de grote stroom en blijf je netjes binnen de vooropgestelde kaders of durf je te gaan vanuit je eigen ideologie?! Weet wel waar ik voor kies maar dit is aan een ieder voorzich; oordeel maar veroordeel vooral niet te snel! Luister naar het verhaal achter die actie of dat gezicht en dan is er heel vaak sympathie en begrip, en is enkel die ene bekrompen regel de tegenwerkende factor!!

 

Einde, tot zover, tot een volgende keer...